Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bo dam, máy bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

 Ho Chi Minh
Kiem dinh 1studylinkhoc tieng anh

Tìm kiếm

Liên kết website

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu

Email In PDF.
I/ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

1. NGÀNH LÂM NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp Lâm nghiệp; Các cơ quan Quản lý Nhà nước về Nông lâm nghiệp và Phát triển nông thôn các cấp; Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về nông lâm nghiệp; Các tổ chức Quốc tế, Phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Nông lâm nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo vệ tài nguyên và môi trường...
2. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG
Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có thể làm việc tại các Cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; Cơ quan Kiểm lâm các cấp; Các ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ; Các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến quản lý tài nguyên rừng môi trường và phát triển nông thôn; Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu tài nguyên môi trường rừng; Các doanh nghiệp lâm nghiệp.
3. NGÀNH KHUYẾN NÔNG LÂM
Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm các cấp, các hợp tác xã NLN; Cơ quan QLNN về lĩnh vực nông – lâm nghiệp các cấp, Ban dân tộc miền núi, Ban định canh định cư, tổ chức kinh tế - xã hội, đoàn thể các cấp; Các doanh nghiệp SX, kinh doanh NLN; Các cơ sở đào tạo, NCKH về lĩnh vực NLN. Ban quản lý dự án PTNT, các tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực nông lâm nghiệp và PTNT.
4. NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan Quản lý Nhà nước về đất đai từ Trung ương đến địa phương; Tham gia tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ tại các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các Trung tâm, Tập đoàn, Công ty liên quan đến QLĐĐ, đo đạc - bản đồ, tài nguyên và môi trường.
5. NGÀNH TRỒNG TRỌT
Sau khi ra trường sinh viên có khả năng xin việc làm việc độc lập ở các đơn vị sản xuất, cơ quan quản lý và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp như phòng nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp nói chung; Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; Tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan đến cây trồng nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật về cây trồng nông nghiệp.
6. NGÀNH CHĂN NUÔI
Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của Nhà nước; Các trường, Cục, Vụ và Trung tâm nghiên cứu chăn nuôi, là cán bộ nguồn của chính quyền địa phương; Các công ty giống vật nuôi và thức ăn gia súc, các chương trình dự án phát triển nông thôn…
7. NGÀNH DỊCH VỤ THÚ Y
Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, các trạm kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, trung tâm thú y các cấp thuộc các  thành phần kinh tế hoặc đơn vị sự nghiệp; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Có khả  năng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về thú y.
8. NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị, tổ chức nhà nước và tư nhân, các tổ chức đoàn thể - xã hội và phi chính phủ có các hoạt động liên quan đến phát triển nông thôn hoặc tự tổ chức sản xuất, kinh doanh ở trang trại quy mô vừa và nhỏ; Các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến phát triển nông thôn.
9. NGÀNH KẾ TOÁN
Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp: sản xuất kinh doanh, kinh doanh dịch vụ, ngân hàng, cơ quan tài chính, kiểm toán…Các đơn vị hành chính sự nghiệp: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội…Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo. Làm chuyên gia, tư vấn và các công việc độc lập về kế toán, kiểm toán, tài chính.
10. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính, lao động tiền lương, kế toán tổng hợp ở các loại hình doanh nghiệp….có thể công tác trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các thành phần kinh tế hoặc các công ty chuyên về kiểm toán, công ty dịch vụ kế toán.
11. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc ở các lĩnh vực thuộc hai chuyên nghành Tài chính và Ngân hàng như: Các cơ quan về tài chính và thuế do nhà nước quản lý; Các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê, quỹ tín dụng…. ; Các tổ chức kinh tế khác. Ngoài ra, Sinh viên có thể đảm nhận việc tư vấn tài chính, tư vần ngân hàng hoặc tư vấn chứng khoán….theo đơn đặt hàng hoặc thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác.
 

55 NĂM PHÁT TRIỂN

CaoDang
banner_dangki

Tư vấn - hỗ trợ trực tuyến

  online
Tư vấn 1     Tư vấn 2 Tư vấn 3